Pozostałe napoje:

-Fritz-Kola

-Proviant

-Afri Cola

-Wody nachmielone